cm 13 cho zenfone 2

  1. K

    Hướng Dẫn [ROM][Android 6.0] CyanogenMod 13.0 cho ASUS Zenfone 2

    Hướng dẫn cài đặt Android 6.0 CyanogenMod 13.0 cho ASUS Zenfone 2 Unlock bootloader (Xem hướng dẫn) Cài đặt Custom recovery (Xem hướng dẫn) Để an toàn, vui lòng backup lại rom hiện tại của bạn (Đề phòng trường hợp xấu) Wipe data và cache (thực hiện trong recovery) Flash CyanogenMod ROM , (tải...
Top