Share [ROM][FULL FIRMWARE] Zenfone Max WW 8916-13.8.26.76 Volte update

Trùm

Administrator

Release Note (Update 2017.01.12)
ASUS ZenFone Max (ZC550KL) Software Image Version: WW 8916_V 13.8.26.76 only for WW 8916 CPU SKU only*
Improve Items:
1. Several apps update
2. Support India SOS call

Steps of Update:
1. Check software version of your device**
2. Only apply to same SKU update, Example: WW->WW, CN->CN, TW->TW.
3. Software update cannot transfer the software SKU and downgrade the software version.
4. Wrong SKU may cause update failure, please update the same SKU version only.
5. How to manual update firmware please refer to https://www.asus.com/support/faq/1009748.
*How to know the device model?
Path: Settings->About-> Model number
Example: ASUS PadFone2
**How to know the device software version?
Path: Settings->About-> software information->Build number
Example: CHT_PadFone2-user-10.4.17.15-UpdateLauncher
*System upgrade may cause part of data missing, please buckup your important data before system upgrading.

File Size: 1.45GB
Download: Tại đây

Hướng dẫn cập nhật:
1. Đối với những máy chưa root
- Cách 1: Vào cài đặt > About > Cập nhật hệ thống
- Cách 2: Tải file rom định dạng .zip ở link trên về (không đổi tên) rồi copy rom vào máy (không để trong bất cứ thư mục nào). Sau khi rút cáp sẽ xuất hiện thông báo cập nhật. Nếu không xuất hiện hãy khởi động lại máy.
2. Đối với những máy đã root hoặc chưa root
Tải rom trên về rồi flash bằng ADB
 
 
Loading...

Thống kê

Threads
96,796
Bài viết
105,022
Thành viên
23,462
Thành viên mới nhất
GoLike
Top